CAT | ES

Empresa

Els nostres valors

 Valors Qpertin

UNIVERSALITAT- Per aconseguir que els beneficis que aporta la tecnologia de les tablets i els recursos de les apps educatives tingui impacte  a la societat ha d’arribar a tothom.

PROACTIVITAT – Mirant més enllà ens ajuda a definir cap a on volem anar avui.

INNOVACIÓ – Aportar dia a dia noves idees que ajudin a trobar solucions en la millora de l’educació dels infants.

COL·LABORACIÓ-  Sumar esforços, la millor fòrmula per assolir objectius.

RESPONSABILITAT- Compromís per l’educació.

APRENENTATGE- La base de l’educació.

EDUCACIÓ- L’essència per construir  la societat del futur

CREATIVITAT- Competència essencial que necessiten els infants desenvolupar-la per trobar solucions a problemes que s’hauran d’enfrontar en les seves vides.

ENTRETENIMENT- Aprendre a través del joc.